0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پروژه لاجیک پرو

15 کالا

44%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
250,000 تومان
40%
تخفیف
دوره پروژه آماده لاجیک پرو
15,000 تومان
60%
تخفیف
دوره پروژه آماده لاجیک پرو
10,000 تومان
43%
تخفیف
دوره پروژه آماده لاجیک پرو
20,000 تومان
60%
تخفیف
دوره پروژه آماده لاجیک پرو
10,000 تومان
60%
تخفیف
دوره پروژه آماده لاجیک پرو
10,000 تومان
40%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
15,000 تومان
60%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
10,000 تومان
43%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
20,000 تومان
47%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
80,000 تومان
57%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
65,000 تومان
40%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
150,000 تومان
36%
تخفیف
دوره پروژه لاجیک پرو
350,000 تومان
درحال برگزاری
30%
تخفیف

پک آموزشی (مقدماتی + پیشرفته + ریتم سازی )

پک لاجیک پرو (مقدماتی + پیشرفته + ریتم سازی ) + مدرس : سبحان توکلی
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
3,850,000 تومان
درحال برگزاری
40%
تخفیف

پک آموزشی لاجیک پرو (مقدماتی)

+ پک آموزشی لاجیک پرو ( مقدماتی ) بیش از ۵ ساعت + مدرس : سبحان توکلی
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
1,500,000 تومان